راهبران

ما یک تیم هماهنگ هستیم

راهبران مدیریت دانش ایران یک شبکه حرفه ای با شرکای توانمند بین المللی است. اعضای تیم برای انجام وظایف خود به خوبی آموزش دیده اند. یادگیری مداوم در سرلوحه فعالیت های تیمی قرار دارد.

زهرا اسلامیمدیر داخلی دپارتمان مدیریت دانش

زهرا اسلامی، کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده و پایان نامه کارشناسی خود را به صورت تخصصی در زمینه بلوغ مدیریت دانش به انجام رسانده است. خانم اسلامی بعد از سال ها فعالیت حرفه ای در زمینه مدیریت دانش و تجربه کاری غنی در پیاده سازی مدیریت دانش از تخصص و تجربه بالایی در زمینه مدیریت دانش برخوردار است. تدریس دوره های حرفه ای مدیریت دانش و همچنین ارتباط با مجامع کاری حرفه ای از ایشان فردی تاثیرگذار و اثرگذار در تیم مدیریت دانش ساخته است.

پروفسور محمد حسن زادهبنیان گذار و رئیس دپارتمان مدیریت دانش

پروفسور محمد حسن زاده بنیان گذار مدیریت دانش در ایران بوده و برای اولین بار از سال ۱۳۸۰ نخستین کتاب مدیریت دانش را در ایران منتشر کرده و رساله دکتری خود را نیز در این زمینه به انجام رسانده است. دکتر حسن زاده به عنوان یک عضو شناخته شده در عرصه ملی و بین المللی تاکنون علاوه بر فعالیت های علمی فراوان و اثرگذار، به سازمان های مختلف از بخش دولتی و خصوص خدمات مشورتی و اجرایی در پیاده سازی مدیریت دانش ارائه کرده است. ایشان مفهوم تحول مجازی را به عنوان یک چتر مفهومی جهت ایجاد ارتباط بین ساختارهای مدیریت دانش و تحول سازمانی ارائه کرده است.

کارشناسان ما

تیم ما از متخصصان برجسته

زینب عربزادهکارشناسان

حمیدرضا محمودیکارشناسان

رضا دهخداییکارشناسان

میلا ملک الکلامیکارشناس امور بین الملل

کارشناسکارشناسان

به تیم ما بپیوند

شما میخواهید به ما بپیوندید؟