سامانه و نرم افزار

ما شما را با سامانه مدیریت دانش و ویژگی های مطلوب آن آشنا خواهیم کرد. تا در انتخاب سامانه مناسب، توانمند باشید. ما مناسب ترین سامانه را با توجه به نیاز سازمانی شما در اختیار شما قرار می دهیم. ما معتقدیم که هر سازمانی به سازه ای متفاوت از سامانه مدیریت دانش نیاز دارد.

ادامه مطلب

توانمندسازی و آموزش

با مرجع مدیریت دانش ایران، در سریع ترین زمان ممکن در جریان مهمترین و موثرترین محتوای علمی مرتبط با مدیریت دانش قرار خواهید گرفت. تیم توانمند ما متشکل از متخصصان تراز اول داخلی و بین المللی دوره های آموزشی و نشست های گفتگوی سازمانی را برای سازمان شما برگزار می کند.

ادامه مطلب

مشاوره مدیریت دانش و تحول مجازی

تیمهای تخصصی مرتبط با کارکردهای مدیریت دانش، از حوزه های عارضه یابی  مدیریت دانش سازمانی، تدوین استراتژی مدیریت دانش، ارزیابی بلوغ دانش سازمانی، انتخاب سامانه مدیریت دانش شما را در دستیابی و جاری سازی مدیریت دانش در سازمان و شرکت خودتان یاری خواهد کرد.

ادامه مطلب

هوش سازمانی (BI)

سازمان شما تنها زمانی نسبت به محیط خود پاسخگو و حساسیت دارد که از هوشمندی بالایی برخوردار باشد. وجود داده های حجیم و بایگانی های فشرده نشان دهنده هوشمندی سازمان نیست. تیم ما با ایجاد ارتباط بین سیلوهای دانشی شما، هوش کسب و کار سازمان شما ارتقاء می دهد تا بتوانید در هر زمان بهترین عملکرد را داشته باشید.

ادامه مطلب

ارزیابی بلوغ سازمانی

بلوغ سازمانی تعیین کننده ظرفیت پذیرش و بهره وری فناوری های و رویکردهای نوین مدیریتی است. بدون فهم سطح بلوغ سازمانی نمی توان نسبت به عملیاتی شدن برنامه ها و اقدامات اطمینان حاصل کرد. تیم ما با ارزیابی و تعیین دقیق سطح بلوغ سازمانی شما، راهکارهای مناسب کسب و کار شما را ارائه می کند.

ادامه مطلب

ترسیم نقشه راه و راهبرد

تدوین نقشه راه مدیریت دانش و تحول دیجیتال، سازمان شما را برای آغاز سفر مدیریت دانش و تحول دیجیتال آماده می کند. تیم حرفه ای و شایسته ما با کسب شناخت دقیق از سازمان شما و محیط عملیاتی آن و با در نظر گرفتن ترندهای آتی مناسب ترین نقشه عملیاتی را برای شما ترسیم می کند.

ادامه مطلب